मराठी साहित्यिक - प्रा. शिवाजीराव गणपत बागल

marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-sahityik-shivajirao-bagal-books
प्रा. शिवाजीराव बागल
     नाव - प्रा. शिवाजीराव गणपत बागल
     जन्म दिनांक - ०१ जून १९५९
     शिक्षण -  एम.ए.एम.एड.
     पत्ता - मु. वाडीकुरोली पो. भंडीशेगाव
            ता. पंढरपूर जि. सोलापूर  ४१३३१६
     मो. -    ९८६०२९४५७३ / ७०५७९९५३०२
     इमेल -  shivajibagal10033@rediffmail.com
     व्यवसाय - नोकरी ( सेवानिवृत्त )    
प्रकाशित साहित्य आडपाया  ( कथासंग्रह ) आवतण ( कथासंग्रह )
हंबरडा ( कथासंग्रह ) गाव शिवारातील माणसं ( व्यक्तिचित्रण )
स्वीकार ( कादंबरी ) संघर्ष ( कादंबरी ) टसल  ( कादंबरी )
 भंगलेले स्वप्न ( कादंबरी ) सावलीचं झाड उन्हात ( कादंबरी )

पुरस्कारसाहित्य पुरस्कार कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई
शब्दगंध साहित्य पुरस्कार , अहमदनगर
साहित्य पुरस्कार , विवेक कला व साहित्य मंडळ,उमरगा जि. उस्मानाबाद
साहित्य पुरस्कार साई रत्न बहुउद्देशीय संस्था , पंढरपूर
कथा पुरस्कार सर्वोदय युवक संघटना , आहेरवाडी ता. द. सोलापूर
महात्मा फुले संत गौरव साहित्य पुरस्कार, फुलचिंचोली ता. पंढरपूर
साद बहुउद्देशीय संस्था , अकोला स्व. वसंतराव दांदळे स्मृती उत्कृष्ट कादंबरी पुरस्कार
म. सा. प. शाखा गुहागर , कै. प्रमिलाताई आरेकर राज्यस्तरीय कादंबरी पुरस्कार
शब्दकळा साहित्य पुरस्कार , मंगळवेढा

इतर साहित्यिक योगदानविविध कार्यक्रमातून निवेदन
विविध ठिकाणी कथाकथन व व्याख्याने         
अनेक वृत्तपत्रातून प्रासंगिक लेखन
छंदवाचन,लेखन, चर्चा, परिसंवादात सहभाग

विशेष
मॉरिशस येथील १३ व्या आंतरराष्ट्रीय आंतरविद्याशाखा परिषदेत
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे व्यापार क्षेत्रातील योगदान या विषयावर व्याख्यान


marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books
marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books
marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books marathi-sahityik-shivajirao-bagal, marathi-books


Post a Comment

0 Comments