मराठी कविता - राघू शोधतो पानात - कवी राहुल निकम


राघू शोधतो पानात
Marathi kavita, Rahul Nikam, sahitya bharti
राघू शोधतो पानात, मराठी कविता

पक्षी झिंगले झाडात पान झाले लाले लाल
वेड्या  राघूने  मैनेचा  केला हळदुला गाल

केला हळदुला  गाल दाटे चोचीत गारवा
मुक्या हिरीला बोलतो काठा वरून पारवा

काठा  वरून  पारवा  सांगे  शकून कानात
माझ्या प्रियेला बोलवा लाज सांडल्या पानात

लाज सांडल्या पानात राघू मिचकतो डोळा
सावळ्याच्या हट्टापाई झाल्या गवळणी गोळा

झाल्या गवळणी गोळा खेळे चांदण्याचा चुरा
करी  लगट    राधेला   द्वाड  रानातला  वारा

द्वाड रानातला वारा त्याची आसमंती भूल
राघू शोधतो पानात लाल काळजाचे फूल
Kavi Rahul Nikam , sahitya bharti, marathi kavita
कवी राहुल निकम

 राहुल निकम
 इंदापूर, जि. पुणे.   


3 Comments

आपल्या प्रतिक्रिया, अभिप्राय, आणि सुचनांचे स्वागत आहे .
सोबतच्या 'सदस्य व्हा' या रकान्यात इमेल भरून आपण साहित्य भारती चे विनामुल्य सदस्य होऊ शकता.

Previous Post Next Post