साहित्य भारती - मराठी कविता - पाखरू - राजेंद्र सोनावणे

पाखरू

थांबले बोलणे आणि चालणे
थांबला प्रवास सारा
पाखरू, सोडून गेले पिंजरा...

मिळविले तू इथे ठेविले
जाताना तू काही ना नेले
या जगाशी तुटता नाते
थांबला तुझा भरारा...

माझे माझे म्हणूनी होते
तो वरी तू गुंफिले नाते
मोह माया पलीकडे तुझा
नव्हताच पसारा...

कर्म फुलांच्या गंधा मधूनी
या सृष्टीने तुझे असणे मापले
जातील ढळूनी युगानयुगे 
परी तुझे आता दिसणे लोपले
कवी राज म्हणे इथेच थांबला
तुझा जीवन डोलारा...

कवी :राजेंद्र लक्ष्मण सोनावणे 
(मुरबाड)


marathi poem ,kavita ,literature , pakharu ,rajandera sonavane  sahitya barati .


-----------------------------------------------
- महत्वाचे - 
साहित्य भारती या वेबसाईटवर प्रकाशित मजकुरात व्यक्त केलेली मतांशी साहित्य भरतीचे संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही. 
साहित्य भारती या वेबसाईटवर प्रकाशित साहित्याचे सर्वाधिकार ( कॉपी राईट ) त्या-त्या  साहित्यिकांकडे आहेत. हे साहित्य पूर्वी इतरत्र प्रकाशित झालेले असू शकते. तसेच ते पुन्हा कोणत्याही प्रकारे प्रकाशित करण्याचा सुद्धा अधिकार साहित्यिकांचा आहे. पुन्हा प्रकाशित करताना पूर्व प्रसिद्धी म्हणून साहित्य भारताचा उल्लेख करू शकता. या साहित्याचा पूर्ण अथवा अंशतः भाग संबंधित साहित्यिकांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे प्रकाशित करू नये. तसे आढळून आल्यास कॉपीराईट कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकते. 

-- माध्यमांवर भेटूया --

Post a Comment

आपल्या प्रतिक्रिया, अभिप्राय, आणि सुचनांचे स्वागत आहे .
सोबतच्या 'सदस्य व्हा' या रकान्यात इमेल भरून आपण साहित्य भारती चे विनामुल्य सदस्य होऊ शकता.

Previous Post Next Post