पुस्तक परिचय - आदर्श विचारांच्या कथा ‘सोबती’ - कथा संग्रह - प्रतीक दुधाळ
मराठी साहित्यातील सोनेरी पान - बहिणाबाई चौधरी
मराठी कविता - 'माय' - कवी - सागर गुरव
पुस्तक परिचय - तुझ्या विरहात जळताना - कवी - अनिल राऊत